THE BEGINNER’S GUIDE

HEY FUTURE TRIALS RIDER! BE AWARE THAT FOLLOWING THIS GUIDE WILL MAKE YOU SPEND MOST OF YOUR TIME SCRAMBLING THROUGH DUSTY QUARRIES, ALONE IN THE RAIN, ON SATURDAY EVENINGS, LOOKING FOR NICE FLAT EDGE TO PLACE YOUR DIRTY REAR WHEEL ON, ONLY TO SOON BE JUMPING THROUGH THE AIR FOR A MERE SECOND BEFORE LANDING ON A ROCK NEARBY, USUALLY NO MORE THAN FOUR FEET AWAY… SOUNDS TEMPTING? KEEP ON READING…

1. Choosing the right bike

There are mainly three types of trials bikes, differed by their wheelsizes; 20″, 24″ and 26″. There are no right or wrong answers to which wheel size you should aim for. You will find bikes for riders in all levels and ages within each of the wheel sizes. But if you’re considering buying a new bike, we recommend that you buy one without a seat, suspention forks and derailleurs, because that only add excessive weight and more breakable parts.

20″: This size is perfect for both beginners and elites. The frames is available in various lengths and geometries. The shortest (<950mm wheelbase) are great for people who wants to start riding trials as they are more stable and easier to control than the longer bikes the more advanced riders uses. Short frames are a good choice for the younger riders and for shorter people. If you consider yourself being quite tall, it could be a wise choice to consider going for a 24″ or a 26″ bike. However it all boils down to your personal choice and taste. There is no right or wrong in what wheel size you end up buying.

24″: This is a relatively new category of trials bikes. The bikes are commonly street trials bikes inspired by street riding and bmx, and are often used to mix trials riding with tricks assosiated with bmx and dirt riding. This is a great step in to the trials world for a rider that still isn’t sure if street riding or bike trials is the right thing for him/her. It is also perfect for the more playful rider, but keep in mind that the street trials bikes are not easy doing very technical trials moves on. And in a ordinary trials competition it would be next to impossible to even get through one section on one of these bikes. However, there is also possible to get a scaled-down pure trials bike with 24″ wheels instead of 26″. These feels more like an ordinary trials bike, but maybe a bit easier to keep in balance for the beginner.

26″: This size suits the taller rider, usually at least 175cm (5’7″) as the bikes usually are quite long. However, there is also possible to get shorter frames for these bikes that will suit shorter people. A 26″ bike will look more like an ordinary mountainbike, but it is longer, has a lower frame and usually comes without a seat. Bigger wheels has some disadvantages for beginners; they are harder to manouver, they are longer from the pedals to the handlebar (called ‘standover’) and the bike is much harder to get up on the rear wheel (bunny hops are close to impossible). Bigger wheels still has its advantages,; it rolls easier over small obstacles, rails are easier to land on and you will be able to get a lot higher with several techniques.

Other sizes: There is also bikes with 14″, 16″ and 18″ wheels, specially made for children. They usually looks a bit like 20″ bikes in shape and design. You can also find even smaller bikes, called push bikes, they have no drivetrain and no pedals, and are made for people who still not master the art of riding a bike. Bigger wheels? You will probably in the next few years be able to get bikes with 27″ or 29″ wheels, as most of ordinary mountain bikes has stopped using 26″ wheels, and who know what the advantages of those sizes in trial will be?

2. Kjøpe sykkel

BASHER MAGAZINE recommends new and existing riders to support their local trials dealer when buying bikes and parts. As supporting your local store will help the local trials community grow and the terms the local stores can provide will be better.

Flaid.no: Norwegian distributor of Echo, GU, Czar og Zoo!

Tartybikes.co.uk: Worlds largest trials store, based in the UK.

Used: Are you running on a tight budget or are you not sure if trials is for you. Buying second hand can be a great solution. Check your favourite second hand shop or do some searches on facebook. The down side with buying a used trials bike is that you might have to do some fixing to get your bike up and running. If you have no experience on fixing bikes, check our Workshop 101.

We recommend you buying a complete bike as your first trials bike, as the different brands uses a lot of different standards and dimentions, this will make it harder to make all the different parts fit together.

Prices: The starting price for a cheap and functional trials bike for beginners will vary from country to country, but if you get a bike for something between £500 and £1000 you should be happy. Older and more worn bikes will ofcourse be a lot cheaper, but there will be more work as well.

3. Basic skills

En kan dele grunnleggende ferdigheter inn i fysiske, psykiske og tekniske.

Fysiske
For en nybegynner er den viktigste fysiske egenskapen balanse. Alle teknikker og momenter i biketrial er avhengig av en god balanse. Det er derfor viktig å ha hovedfokus på å utfordre balansen fra starten av.
Gode øvelser for å bedre balansen:

 • holde seg innenfor et lite oppmerket område (f.eks. 1m x 1m) så lenge som mulig uten å sette føttene i bakken.
 • prøve å sykle på en rett linje så lenge som mulig, f.eks. oppmerkede striper på en parkeringsplass.
 • prøve å sykle på en tynn kant så lenge som mulig, f.eks. en fortauskant (unngå motorveier og flyplasser).

Se teknikkguiden for flere øvelser.

Psykiske
En sterk og utholdende psyke er viktig i biketrial fra dag én. Du kan oppleve mye motgang og slit, fordi det er en vanskelig idrett. Det er derfor viktig å holde motet oppe, for med arbeid kommer resultater. Og ved resultater kommer mestringsfølelse. Når du klarer å utføre de grunnleggende tekniske og fysiske ferdighetene, blir biketrial en idrett du kan utføre hvor som helst, når som helst. Da vil psyken få større betydning, med et mer alvorlig risikobilde og flere teknikker å holde styr på.

Tekniske
Gradvis som balansen din bedres, utvides de tekniske mulighetene. Fra å klare å sykle enkle løyper i ulendt terreng, klarer du etterhvert å sykle på bakhjulet og løfte hjulene der du vil ha dem. En kan liste opp noen grunnleggende tekniske ferdigheter:

 • Holde balansen ved hjelp av små og færrest mulig forflytninger av for- og bakhjul.
 • Hoppe med begge hjulene uten fart.
 • Løfte forhjulet for å sykle opp på kanter.
 • Sykle på bakhjulet utfor kanter.
 • Hoppe på bakhjulet, deretter å hoppe forover på bakhjulet (kalles pedal-kick).

Målet er i den grunnleggende fasen er å lære seg pedal-kick. Når en klarer å utføre dette, kan du starte med de mest brukte teknikkene gap, sidehopp og dropp.

For teknikktips, gå til teknikkguiden her.

4. Finne andre å sykle med

Miljøet i Norge er lite og spredt. Vil du finne andre å trene med, ta kontakt med nærmeste sykkelklubb.

Følgende klubber har eller har hatt trialsyklister på medlemslistene:

Skulle det ikke være noe lokal klubb med trialsyklister, kan du selv ta initiativ med din lokale sykkelklubb, eller starte egen klubb. Lykkes du ikke med dette, kan du bruke sosiale medier. Utenom biketrial.no, anbefaler vi følgende sider:

5. Generelt om tilpasninger, vedlikehold og reperasjoner

Med spesialsykler følger spesielle tilpasninger og justeringer:

 • Sykle med lite luft i dekkene, rundt 1-2 bar/20-30 psi i bakdekket. Dette avhenger av syklistens vekt og nivå. For nybegynnere kan trykket være lavere. Lavt lufttrykk brukes for å bedre stabilitet/balanse og øke spretten i dekket, slik at du hopper høyere.
 • Grinding av felgene for å bedre friksjonen mellom felgside og bremsekloss. Dette gjelder kun for felgbremser, som er veldig vanlig som bakbrems, men også mer og mer vanlig som forbremse. Grinding utføres ved hjelp av vinkelsliper.
  Guide: http://www.biketrial.no/nybegynnerguide/hvordan-grinde-felgen/

Vedlikehold:

 • Holde sykkelen fri for olje, fett og grus. Dette fører til bedre bremser og lengre levetid for drivverket.
 • Oljing av drivverk: et tynt lag syntetisk olje for å minske friksjonen og forhindre stive ledd i kjedet. Unngå unødig og overflødig bruk av olje, det blir bare gris.
 • Kjede: det er svært viktig at kjedet på en biketrialsykkel er i god stand. Ryker kjedet i det du trør til utfor en kant, kan dette få fatale konsekvenser. Det anbefales å skifte kjedet hver tredje måned. Gå over kjedet regelmessig og se etter skader/slitasjer.

Reperasjoner:

6. Innendørssykling

Det er viktig å hele tiden ha kontinuitet i syklingen, året rundt. Får du ikke syklet på flere måneder, blir du tvinget til å omtrent starte på nytt hver gang. Dette er spesielt en utfordring i vintermånedene med snødekke og lave temperaturer. For å unngå dette finnes det to alternativer: 1. Reise til varmere strøk (f.eks. Spania, Frankrike, Italia, Uganda, Venezuela); 2. Sykle innendørs.

Det finnes få egne innendørshaller for biketrial i Norge, men mange motortrialklubber i Norge disponerer haller. De pleier stort sett å være hyggelige mot biketrialutøvere. Under følger en liste over gode innendørshaller:

 • Askim (ta kontakt med Hobøl Sykkelklubb)
 • Bergen: Eikås Motorsenter
 • Kristiansand: Nodeland trialområde
 • Oslo: OMS motorsenter, Hvervenbukta
 • Rippit Actionsportsenter (egen biketrialhall)